Coca-Cola OL ”VI SAMLER SAMMEN” kampagne
Her finder du oplysninger om, hvordan din sportsklub deltager og konkurrencens regler.

Arrangør, organisator:
Coca-Cola Nordic Services ApS
Philip Heymans Alle 17, 1
2900 Hellerup
Danmark

Platform: Registrering til ”VI SAMLER SAMMEN” sker via Holdsport og selve indsamlingen sker fysisk i lokale sportsklubber.
Hvem kan deltage?
Alle Dansk registrerede sportsklubber med et CVR nummer kan deltage (alle sportsgrene er velkomne). Deltagelse kræver en konto hos Holdsport. Hvis en klub ikke er registreret på Holdsport, kræver det at klubben opretter sig for at kunne deltage.

Klubber der ikke overholder disse vilkår, kan ikke deltage i kampagnen.
Kampagneperiode
Tilmeldingsfristen for registrering til kampagnen er udsat på ubestemt tid.

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.
Sådan deltager en sportsklub Vi Samler Sammen
For at deltage i ”VI SAMLER SAMMEN” skal klubben først registrere sig på OL konkurrencesitet på Holdsport med ønske om at deltage. Har en klub allerede en konto hos Holdsport kan den bruges til registrering. Hvis en klub ikke har en konto, er det et krav at klubben opretter sig på Holdsport.

Når registreringsperioden er slut, udvælges 200 danske sportsklubber der individuelt skal indsamle låg fra Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Kildevæld og Ramlösa, for at score point. Udvælgelsen af de 200 klubber sker blandt de registrerede klubber, og kommer til at dække hele Danmark geografisk og favne alle typer af sportsgrene.

Når indsamlingsperioden er slut, vil indsamlede point blive vekslet til penge, som klubben kan bruge til sportsudstyr hos Sportmaster TeamSport.

Alle deltagende klubber kan blive offentliggjort på Coca-Cola egen hjemmesider og social profiler (instagram, facebooke etc.).

Klubben er selv ansvarlig for at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmier hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare. Alle oplysninger der bliver registreret om deltagende klubber, anvendes udelukkende til kontakt og præmie håndtering i løbet af konkurrenceperioden, og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger.

Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel vil blive diskvalificeret.
Alt om point og
Der kan indsamles låg fra Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Kildevæld og Ramlösa. Hver variant giver forskellige antal point.
Coca-Cola = 1 point per låg = maks. 1000 point
Fanta = 2 point per låg = maks. 2.000 point
Sprite = 3 point per låg = maks. 3.000 point
Fuzetea, Kildevæld & Ramlösa = 4 point per låg = maks. 4.000 point
I alt maks. 10.000 mulige der kan veksles til maks. 10.000 DKK (1 point = 1 DKK)

Efter indsamlingens afslutning d. 31 maj, vil hver sportsklub få besøg af en ”VI SAMLER SAMMEN” konsulent, der vil optælle lågene og omregne point til DKK.
Præmier
De 200 udvalgte klubber kan hver samle sig til maks. 10.000 point, der veksles i forholdet 1 point = 1 DKK så maks. 10.000 DKK.

De maks. 10.000 DKK udbetales til klubben i form af adgang til en konto hos Sportmaster Team Sport, hvor det indsamlede beløb er tilgængeligt. Beløbet kan bruges 1 år (1. august 2020 til 31. juli 2021). Hver klub vil ligeledes få en kontaktperson hos Sportmaster TeamSport der kan hjælpe i processen.

Coca-Cola Nordic Services ApS og Sportmaster TeamSport garanterer ikke at alle typer af sportsudstyr er tilgængeligt via Sportmaster TeamSport. Produkterne, der købes, afregnes til vejledende indkøbspris.
Arrangørens ansvar
Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste smartphones. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader.

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

Alle deltagende klubber fritager The Coca-Cola Company, Coca-Cola Nordic Services ApS og salgspartnere eller de ovenover nævnte partnere fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller præmien.
Trykfejl og utilsigtede misforståelser
Coca-Cola Nordic Services ApS, The Coca-Cola Company, aftappere af Coca-Cola og partnerne i denne konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen.
Sådan håndteres personlige oplysninger
Coca-Cola og The Coca-Cola Company og deres tilknyttede virksomheder bekymrer sig om privatlivshensyn og vil have, at du skal vide, hvordan vi indsamler, bruger og oplyser data, der relaterer til dig som individ ("Personlige Data") i forbindelse med denne aktivitet.

Vi indsamler udelukkende data for at kunne kontakte vinderne af konkurrencen og sende præmier til disse. Vi indsamler fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Data bliver indsamlet ved at bede vinderen om at sende en privat besked til Coca-Cola’s Facebook. Data bliver ikke eksporteret fra Facebook og ej heller delt hverken internt med The Coca-Cola Company eller med nogen tredje part. Data bliver slettet efter konkurrencens afslutning. Data vil ikke blive brugt i anden markedsføringssammenhæng.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af data, kan du kontakte os på: cocacoladk@coca-cola.com
Varemærker og copyright
’Coca-Cola’ er et registreret varemærke, der tilhører The Coca-Cola Company. Der er copyright på alt materiale, der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet indeholder varemærker, der tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet af copyright- og varemærkelove og må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra The Coca-Cola Company.
Kontakt
I tilfælde af behov for yderligere information om konkurrence, præmier mm. kontakt forbrugerservice@carlsberg.dk

© 2020 The Coca-Cola Company
Black_om_kampagnen Black_om_kampagnen Green_om_kampagnen Green_om_kampagnen Yellow_index Blue_om_kampagnen Blue_om_kampagnen Red_om_kampagnen
Facebook Twitter YouTube Google+