20. maj. 2021
Information
Dato
20. maj. 2021
Tilmeldingsfrist:
20. maj. 2021
Sted
KHIF Klubhuset
Koltvej 45
8361 Hasselager
Pris
- 0,00 kr.

20. maj 2021 kl. 19.00


i Klubhuset ved hallen, Koltvej 45


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To bestyrelsesposter samt en suppleantpost er på valg. Lotte (bestyrelsespost) og Louise (bestyrelsespost) genopstiller.
  6. Det kommende års arbejde
  7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen på khifgymnastik@gmail.com senest den 15. maj 2021.


Tilmelding nødvendig pga. coronarestriktioner. Tilmelding lukker, når max. antal deltagere er registreret. Såfremt du ikke får mulighed for at tilmelde dig, skriv da venligst til os på khifgymnastik@gmail.com.