15. apr. 2021
Information
Dato
15. apr. 2021
Tilmeldingsfrist:
15. apr. 2021
Sted
Virtuel generalforsamling på Teams
Pris
Deltager på generalforsamling - 0,00 kr.

 

                                                                INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


                               Medlemmerne i Gentofte Stars indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling.

 

                                              Generalforsamlingen afholdes torsdag den 15. april 2021 kl.18.00


                                                Pga. coronasituationen afholdes generalforsamlingen virtuelt

 

 

                                     Alle der ønsker at deltage skal på forhånd tilmelde sig vi følgende link:

                                                              

                                                           https://www.holdsport.dk/sports_schools/1476

 

                      Alle, der har tilmeldt sig, vil et par dage før generalforsamlingen modtage et link til mødeplatformen Teams

 

Dagsorden på generalforsamlingen vil være i henhold til foreningens vedtægter som følger:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for den afsluttede sæson
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen
  10. Eventuelt


Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til klubben på info@gentoftestars.dk med kopi til klubbens formand på formand@gentoftestars.dk. 


På vegne af Bestyrelsen


Gentofte Stars

Lars Hummelmose