Klubbetingelser
✕ Skjul

Kontingentsatser

 

Kontingentet for 2023 er på generalforsamlingen blevet fastsat som følgende;

Passivt/støttemedlem: 100 kr pr halvår

U16: 1200 kr pr halvår

U19: 1500 kr pr halvår

Senior: 1600 kr pr halvår.

 

Man kan vælge at betale kontingent halvårligt eller månedligt, men ved indmeldelse i foreningen forpligter man sig, jvf. §6 stk. 3 i vedtægterne, altid til en fuld kontingentperiode. Månedlig betaling skal derfor ses som en afbetalingsordning, hvor man er forpligtet til at betale alle 6 rater.

Kontingentperioderne går fra januar – juni og juli – december.

 

Ved indmeldelse som aktivt medlem midt i en kontingentperiode vil man blive opkrævet for det resterende af denne periode. Herefter bliver man opkrævet som normalt.

Som støttemedlem vil man blive opkrævet for hele kontingentperioden uagtet hvornår i denne man melder sig ind.

 

Alle bliver per automatik sat til halvårlig betaling, når man indmelder sig i foreningen. Hvis man ønsker at ændre sin betalingsrate, skal der sendes en mail til medlem@copenhagenraptors.dk senest én måned før næste kontingentperiodes opstart.

 

Hvis man ikke betaler sit kontingent, og dermed er i restance, vil man blive suspenderet fra deltagelse i idrætsudøvelse. Denne suspension ophæves når man har betalt sin restance.

 

Spillerlicens skal betales separat fra ens kontingent.

 

Udmeldelse

Jvf. §7 stk. 1 samt §7 stk. 2, skal man ved ønske om udmeldelse fra foreningen benytte udmeldelsesformen på foreningens hjemmeside senest én måned før kontingentperiodens udløb.

Hvis man er i restance til klubben, kan man først blive udmeldt når denne restance er betalt.