Klubbetingelser
✕ Skjul

Generelle oplysninger:

Navn: Copenhagen Virtual Cycling

Selskabsform: Forening

Kontoradresse: Grøndal MultiCenter, 1. sal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Træningssted:

Grøndal MultiCenter (GMC), Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Medlemsservice: medlemsservice@virtualcycling.dk

Medlemskab

For at kunne blive medlem i Copenhagen Virtual Cycling skal man oprette en profil på Holdsport.dk. Derefter skal anmode om medlemskab på holdet Copenhagen Virtual Cycling. Når det er gjort kan man tilmelde sig den hold aktivitet man vil køre på.

Et måneds kontingent giver kun adgang til at køre på et hold en gang om ugen. Hvis man vil køre på flere hold om ugen stiger kontingentet.

Man accepterer ved indmeldelse, at træning i Copenhagen Virtual Cycling foregår på eget ansvar og at der under ingen omstændigheder kan rejses erstatningskrav over for klubben eller overfor enkeltpersoner i klubben. 

Klubben kontrollerer at man opfylder kontingent betingelserne for det medlemskab man har betalt for. Gør man ikke dette vil det føre til en ekstra opkrævning, som hæves automatisk.

Udmeldelse kan ske på et ethvert tidspunkt, og skal ske skriftligt på medlemsservice@virtualcycling.dk.

Samtykke Børn/Unge

Unge under 18 skal have forældrenes samtykke for at blive medlem

Retningslinjer

Enhver uhensigtsmæssig adfærd på Smartbikes, der fører til ødelagt udstyr accepteres ikke. Ødelagt udstyr vil blive repareret/erstattet på medlemmets regning. Uhensigtsmæssig adfærd kan føre til bortvisning og opsigelse af medlemsskabet.

Priser for medlemskab

  • En gang om ugen 195 kr./md.
  • To gange eller mere om ugen stiger kontingentet med 150 kr./md. pr. gang. Så hvis du fx. vil træne tre gange om ugen er prisen 195 + 150 + 150 = 495 kr./md.

Betaling foregår automatisk via Holdsport med det kreditkort, der er blevet registreret af medlemmet.

Kontingent betales månedsvis forud og opkræves den 1. i hver måned.

Ændring af medlemstype eksempelvis fra to hold tilbage til et hold om ugen kan kun ske den sidste dag på måneden.

Hvis medlemmet får nyt kreditkort, er det medlemmets eget ansvar at rette betalingsoplysningerne på Holdsport-profilen.

Der kan opkræves et betalingsgebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100 kr. og 0,70 kr. pr. transaktion for 50 kr. og under.

Ved 2. og 3. rykker i forbindelse med restance pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret, og der tilbydes derfor ikke refundering efter tilmelding til et hold.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden. Såfremt Copenhagen VIrtual Cycling ændrer i de gældende betingelser, vil alle medlemmer få besked om dette pr. mail.

Forbehold

Copenhagen Virtual Cycling tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Copenhagen Virtual Cycling er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

Copenhagen Virtual Cycling og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.virtualcycling.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

Copenhagen Virtual Cycling og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlige for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl på denne webside.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Copenhagen Virtual Cycling ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Copenhagen Virtual Cycling. Copenhagen Virtual Cycling påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Copenhagen Virtual Cycling ydelser på www.virtualcycling.dk.

Vi gør opmærksom på at medlemmer er dækket af egen ulykkesforsikring.

Klager og reklamationer

For klage-og reklamationsadgang beder vi dig skrive til klubben på mail: info@virtualcycling.dk eller henvende dig personligt på klubbens kontor.