Klubbetingelser
✕ Skjul

1. Medlemskontigent betales hver måned. Se hvor og hvordan på: www.helsingorkarate.dk

2. Indmeldelsen er bindende, men kan ophæves skriftligt med en måneds varsel til kasseren. Ved mere

end otte ugers fravær fra træningen skal dette meddeles klubbens kasserer på forhånd, således at at

man i denne periode registreres som passiv medlem (ikke betalende).

3. Jeg erklærer på tro og love;

at jeg vil følge etiketten og den disciplin, der udøves i og omkring træningen,

at jeg vil følge instruktørens anvisninger nøje samt

aldrig at misbruge den viden og kunnen jeg måtte opnå.

4. Undertegnede erklærer på tro og love at være fyldt 18 år samt være fuldt myndig.

5. Træning foregår på eget ansvar, og undertegnede kan ikke holde klubben ansvarlig, hverken helt eller

delvist, og kan ikke komme med en skadeserstatning, enten det gælder skader på krop eller ejendele.

Såfremt ansøger ikke er myndig, underskriver dennes forældre eller værge