Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan informerer jeg holdets medlemmer via push-besked?

Med Holdsport er kommunikationen med dit hold gjort meget lettere. Da al medlemsdata bevares i medlemsoversigten, har du som træner altid mulighed for nemt at tage kontakt til holdet. Om det er én person, hele holdet eller noget derimellem. Der findes forskellige måder at kommunikere på Holdsport - her gennemgås den ene metode. Nemlig push-beskeder.

Ved push-notifikationer er der altid to måder at komme i kontakt med holdet. Forudsætningen for at kunne benytte push-beskeder er, at medlemmerne benytter Holdsport-appen.

Send push-besked som automatisk påmindelse

Du kan informere holdets medlemmer omkring kampe og træninger vha. Holdsports automatiske push-notifikationer. Du kan bestemme det direkte fra oprettelsen af en given aktivitet,´men det er også noget, du kan redigere efterfølgende. Fremgangsmåden er ens. 

For at indstille automatiske push-beskeder skal du vælge den specifikke aktivitet, du ønsker at sende de automatiske påmindelser vedrørende.

Inde på den specifikke aktivitet skal du nu trykke på knappen "Rediger" nederst til venstre i den blå trænermenu.

Her skal du scrolle lidt ned for at finde punktet "Påmindelser". Du får nu to valgmuligheder. Du kan sende en automatisk påmindelse 5 dage og/eller 2 dage før aktiviteten. Tryk nu "Ingen på.." for at få flere muligheder.

Du får nu flere muligheder for at vælge, hvem der skal have de automatiske notifikationer om aktiviteten på baggrund af tilmeldingsstatus. 

Når du har valgt, hvem der skal modtage de automatiske push-beskeder, skal du afslutte ved at scrolle til bunden og trykke på den grønne "Gem"-knap. ("Opret", hvis det er en ny aktivitet du er ved at oprette)

Det er vigtigt at notere sig, at medlemmer/forældre kan frabede sig automatiske push-beskeder i deres profilindstillinger. Hvis de pågældende medlemmer/forældre har frabedt sig disse, vil dine automatiske påmindelser ikke nå frem. Der er dog en anden måde, som du stadig kan benytte push-notifikationerne.

Send en push-besked manuelt

Hvis du vil sende en push-besked som et alternativ til emails eller SMS'er, så har du også mulighed for at gøre det til den specifikke aktivitet, når du vil. Du skal igen trykke ind på den givne aktivitet, som du vil sende en push-notifikation omkring. 

Inde på aktiviteten skal du trykke på knappen "Notifikationer" nederst i trænermenuen.

Du får nu 3 valgmuligheder. Vælg "Push-notifikationer"

Herefter ses en side, hvor du kan vælge modtagere og skrive en valgfri tekst. Du kan dog også vælge en af de på forhånd udførte skabeloner, som er tilgængelige. For at vælge en skabelon klik da på "Vælg evt. skabelon"

De forskellige skabeloner vises. Vi vælger i dette tilfælde "Vi mangler kørsel til"

Du skal nu vælge modtagere af push-beskeden. Det gør du ved at trykke på det grøn-hvide "+"-ikon, som vist på billedet

Her får du nu mulighed for at vælge modtagere. Det kan du gøre efter tilmeldingsstatus, spillerfarve eller hvordan du selv ønsker. Når du har valgt modtagere, afslut ved at trykke på knappen "Luk" nederst eller det grønne flueben øverst, som markeret på billedet.

Eksempel: Her har træneren valgt at tilføje alle medlemmer med spillerfarven grøn til at modtage push-beskeden.

Nu har du en push-besked klar til at sende ud. Som en ekstra informationskanal kan du også vælge at sende samme besked som mail. Dette vælges ved at trykke på den knap, som er vist på billedet nedenfor. Beskeden/beskederne sendes nu ved at trykke på den grønne "Send"-knap.

Var denne artikel brugbar?
1 af 2 synes dette var brugbart
Gør som 1111000 andre og opret dig hos Holdsport