Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan tildeler jeg bøder til medlemmer?

Er du i et scenarie, hvor du skal tildele bøder til dine medlemmer? Måske er nogle kommet for sent, eller har fået for mange røde kort i en sæson. Så har Holdsport netop den funktion, du søger. 

Vær opmærksom på, at bøder og deres beløb IKKE indbetales via Holdsport. Det er udelukkende et onlineredskab til at holde styr på bødekassen internt på holdet.

På app

i Holdsport-appen går du til menuen og trykker på "+"-ikonet ud for "Statistik". Herefter vælger du "Bødekasse".

Holdets samlede bødekasse vil nu blive vist. 

Feltet "Bøder" øverst signalerer oprettede bøder, som medlemmer og trænere kan blive takseret. Feltet "Holdet" viser udestående beløb, som folk skylder at betale.

Klikker du på bødetypen (i eksemplet "Rødt kort"), ses det, hvem der er blevet tildelt denne type bøde.

Eksempel: Arthur og Erik er hver blevet tildelt en bøde på 100 kr. for rødt kort

Klikker du i stedet på medlemmets navn under feltet "Holdet", vises medlemmets bødetildelinger, men også indbetalinger. På den måde kan du holde øje med, om han/hun rent faktisk får betalt sine bøder.

Eksempel: Erik har ikke betalt sin bøde på 100 kr, så beløbet står stadig i restance (rød tekst). Den grønne tekst er betalte beløb.

Tilbage i bødekasseoversigten er det nu tid til at oprette bødetyper. En bødetype skal nemlig altid oprettes, før selve bøderne kan tildeles til medlemmer/trænere.

Vælg "Bødetype" nederst på skærmen.

Indtast navnet på bøden, taksten og evt. en beskrivelse af, hvad bøden gives for. Afslut med "Opret".

Når bødetypen er oprettet, dukker den op under feltet "Bøder". Læg mærke til, at taksten står under navnet, og det samlede bødetildelte beløb i det røde felt.

Tilbage i bødekasseoversigten skal bøderne udstedes til folk. Det gør du på knappen "Tildel bøde".

Vælg her modtager af bøden (medlemmer/trænere), hvilken bødetype der er tale om og beløbet. Standardtaksten vil automatisk dukke op, når du vælger bødetype, men du har mulighed for at definere en specifik takst til lige præcis denne bøde.

Afslut med "Tildel". Send evt. mailadvisering om bøden via "Send email".

Tilbage i oversigten står nu, at bøden har ét skyldnerbeløb. Ved klik på denne ses, hvem der skylder, og hvad personen/personerne skylder.

Næste step foregår med at indkræve bøderne, og den foregår udenom Holdsport. Men når en bøde er blevet betalt, går du til "Betaling" i bunden af skærmen i bødekasseoversigten.

Indtast nu navnet på den person, der betaler. Indtast også beløbet. Vær opmærksom på, at det ikke behøver være hele bødens beløb, hvis eksempelvis kun halvdelen betales. Afslut med "Gem".

Tilbage i oversigten står nu et opdateret skyldnerbeløb under feltet "Holdet". 

Eksempel: Erik skyldte før betaling 150 kr. samlet set for to bøder. Efter betaling på 80 kr. skylder han nu 70 kr, som også er holdets samlede skyldnerbeløb

Foruden de viste funktioner findes flere funktioner under "Mere" i menuen i bunden.

En udvidet menubar dukker nu op. Her kan du både slette/redigere bøder/betalinger/bødetyper og også rydde hele bødekassen én gang for alle.

På computer

For at tilgå bødekassen på dit hold, skal du tilgå fanen "Statistik", og her finde funktionen "Bødekasse".

Første gang du tilgår bødekassen, vil den fremstå tom, da der endnu ikke er tildelt nogle bøder til holdets medlemmer.

Det første du skal er at oprette nogle bødetakster (altså hvad det koster at begå diverse handlinger, der resulterer i en bøde på holdet). Det gør du via funktionen "Opret bødetakster", som du finder i bunden af siden. 

Du får nu mulighed for at oprette en bødetype. Du skal indtaste navnet på bødetypen, taksten og en beskrivelse af bøden.

Du kan tilføje så mange typer bøder, du måtte ønske. Når du har indtastet de bødetyper, du ønsker, trykker du blot på den orange knap med teksten "Gem".

Når dine bødetyper er tilføjet, vil de fremstå i bødekassen under feltet "Bødetakster". Tilføjer du senere flere bødetyper, vil de også blive tilføjet hertil.

Tildel bøde

Du kan nu tildele bøder til holdets medlemmer.

I bunden af bødekassen finder du funktionen "Tildel bøde".

Når du har trykket på "tildel bøde", har du nu mulighed for at vælge, hvilken bøde der skal tildeles, samt hvilke medlemmer der skal modtage bøden. I feltet "Bødetype" vælger du hvilken bøde, der skal tildeles. Du har nu også mulighed for at ændre i bødens foruddefinerede beløb. Du vælger herefter, hvilke medlemmer der skal tildeles bøder ved enten at trykke på pilen ud for vedkommende, der skal tildeles en bøde. 

Du vælger helt selv, om de bøderamte medlemmer skal modtage en mail om deres tildelte bøde.

Når bøderne er tildelt, vil de straks være synlige i bødekassen.

Når et medlem så har betalt sin bøde, trykker du på "Registrer betaling". 

Du vælger her medlemmets navn, og indtaster hvor meget medlemmet har indbetalt til bødekassen.

Medlemmets betaling vil nu være modregnet den eller de bøder, han/hun er blevet tildelt. Du vil kunne se, at betalingen nu fremgår i bødekassen, og at gælden derfor - i dette tilfælde - er gået i nul.

Ændrer noget sig på holdet, bødetakserne eller lignende, har du i bunden af bødekassen også mulighed for at redigere bøder, betalinger og bødetyper.

Du har også muligheden for at nulstille bødekassen. Dette kan eksempelvis gøres efter hver sæsonafslutning, så længe at alle medlemmerne er kommet af med deres gæld.

Var denne artikel brugbar?
3 af 3 synes dette var brugbart
Gør som 1111000 andre og opret dig hos Holdsport