Workshop med Center for Mental Sundhed

Boldklubben Skjold
12. jan. 2024

Til trænere/ledere/forældre

 

Kom til workshop og bliv klogere på trivsel og mistrivsel, og hvordan du som voksen kan sørge for gode rammer, så børn og unge trives i fodboldklubben

På workshoppen vil psykologer fra Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune komme med indspark til bl.a.

  • Hvad betyder inkluderende fællesskaber for børn og unges trivsel?
  • Hvordan tager man gode samtaler om svære emner med de unge?
  • Hvilken betydning og rolle kan den voksne have i børn og unges fællesskaber?

 

Undervejs vil der være tid til cases fra klubberne og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Fx konkrete eksempler på hvordan I har hjulpet nye ind i fællesskabet, eller hvordan I har håndteret situationer med unge, der har det svært i jeres klub.

 

Hvis I har en interessant case, som I kunne tænke jer at få inputs til fra de andre deltagere og psykologerne på dagen, så send den meget gerne til makrab@kk.dk.

 

Tid og sted

Tirsdag d. 16. Januar kl. 18-20

Nørrebro Uniteds klubhus, Husumgade 44, 2200 Kbh. N

Der vil være sandwich/vand undervejs.

 

Tilmelding senest d. 15. januar til Marie Schytte Krabbe på makrab@kk.dk

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner