Valsgård I.F. 83 indkalder til generalforsamling

Valsgård IF 83
31. jan. 2022

Valsgård I.F. 83 indkalder til generalforsamling torsdag den 24. februar klokken 18:00 i Valsgård Hallens cafeteria.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen og de sportslige udvalg.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag modtages senest 8 dage før.
  5. Valg af formand for 1 år. Marcus Bitsch modtager ikke genvalg.
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Anna Weibel (håndbold) er på valg, og David Larsen (fodbold) er på valg og modtager ikke genvalg.
  7. Valg af suppleant for 1 år.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år.
  9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder. Vandrepokal. Husk at komme med indstillinger til bestyrelsen. Forslag senest 8 dage før.
  10. Eventuelt.

Spørgsmål eller forslag kan rettes til formand, Marcus Bitsch, på mobil: 20836881 eller mail: vif83_formand@yahoo.dk

Valsgård I.F. 83 er vært for en sandwich samt øl, vand og kaffe.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende corona-regler.

Hovedsponsor:

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner