Skovbakken Håndbolds generalforsamling 2023

Skovbakken Håndbold
14. maj. 2023

Vi holder i år generalforsamling mandag den 12. juni kl. 19.00 i klublokalerne i Vejlby-Risskov Hallen.

Dagsordenen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen

a. Formand (i lige årstal)

b. Næstformand (i ulige årstal)

c. Sekretær (i ulige årstal)

d. + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år) + evt. 1-2 suppleanter (hvert år)

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

7) Eventuelt

Forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest mandag den 29. maj. Herefter offentliggøres endelig dagsorden.

Vi håber på stor opbakning til generalforsamlingen.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her