Sejl sikkert igennem Kronløbet

Sejlcenter Nivå
13. jun. 2024

Her gøres opmærksom på By & Havns nye video og øvrige materiale, der vejleder fritidssejlere i at sejle sikkert ind og ud af Københavns Havn Gennem Kronløbet.

 


 

Ny video vejleder havnens fritidssejlere i at sejle sikkert igennem Kronløbet

2024 bliver første sommersæson, hvor al sejlads ind og ud af havnen skal ske via Kronløbet.

I den forbindelse har By & Havn i samarbejde med Søfartsstyrelsen etableret nye sikkerhedstiltag og navigationsregler. De nye regler er søsat for at sikre en sikker sejlads omkring havnens nye store arbejdsområde til søs, som By & Havn har oprettet i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.

Arbejdsområdet, der dækker cirka tre kvadratkilometer fra Refshaleøen og frem mod Nordhavn, gør det nødvendigt for alle havnens brugere, herunder kajakker og robåde, at kende til de nye sejladsforhold omkring arbejdsområdet og ved selve indsejlingen til havnen.

I By & Havns video kan du se, hvordan du som fritidssejler både skal være opmærksom på røde blinklys og bøjer i området nær Lynetteholm:

Del din viden

Hans Vasehus, By & Havns havnebygmester og anlægschef, understreger vigtigheden af, at alle sejlere orienterer sig om de nye regler via By & Havns havne-app eller Lynetteholms hjemmeside, inden de stævner ud denne sommer.

"Vores havn er fuld af liv og aktivitet hele sommeren, og ligesom når vi kører i bil, skal vi også respektere havnens 'vejskilte og lysreguleringer', når vi sejler. Jeg håber derfor, at alle vil hjælpe hinanden med at lære de nye navigationsregler for havnen at kende, så vi sammen kan højne sejladssikkerheden," siger Hans Vasehus.

Et af de centrale sikkerhedstiltag i Kronløbet er et nyt lyssignal bestående af tre røde blinklys. Blinklyset er placeret på den nordlige bølgebryder og regulerer passage af store erhvervsskibe og fritidssejlads. Når lysreguleringen blinker, skal fritidssejlere holde tilbage og afvente, at erhvervssejladsen er passeret igennem indsejlingen mellem bølgebryder og Levantkaj.

Afviserbåde fortsætter hen over sommeren

Som supplement til de nye navigationsregler indsatte By & Havn et afviserfartøj i begyndelsen af denne sejlsæson, som sejler i området ved Kronløbet. Afviserfartøjet skal hjælpe med at regulere skibstrafikken i Kronløbet, når store erhvervsskibe sejler ind og ud af havnen. Afviserfartøjet vil fortsætte med at være på vandet i løbet af sommeren og hjælpe med at guide alle sejlere igennem Kronløbet. Fartøjet kan kontaktes på VHF kanal 12.

Gule bøjer og stendæmninger

Når man sejler i den østlige del af havnen, hvor Lynetteholms arbejdsområde er placeret, er det vigtigt at være opmærksom på de mange gule krydsbøjer, som er udlagt i området.

Bøjerne markerer arbejdsområdet og angiver, at sejlads er forbudt i området af sikkerhedsmæssige årsager. De arbejdspramme, der arbejder med at anlægge Lynetteholm, har meget svært ved at se mindre fartøjer, der har forvildet sig ind på området, og der er samtidig stor risiko for at støde på grund på Lynetteholms stendæmninger, der er under opbygning under vandoverfladen. Netop nu ligger stendæmninger flere steder tæt på vandoverfladen, men de kan være meget svære at se fra en båd, indtil de for alvor bryder igennem havets overflade.

By & Havns havnebygmester Hans Vasehus tog tirsdag den 4. juni en tur med TV 2 Kosmopol, hvor han fortalte om de nye sejladsforhold. Du kan se eller gense indslaget her:  https://www.tv2kosmopol.dk/nyh...

På billedet ses, at Lynetteholm stendæmninger nærmer sig vandoverfladen, som giver fare for at støde på grund, så sejl ikke ind over arbejdsområdet.

Som sejler kan du finde mere information om de nye navigationsregler og arbejdsområder på Lynetteholms hjemmeside under 'sikkerhed for sejlere'.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner