Player_slider

Klubnyheder

Referat generalforsamling 2020
Kolding Grizzlies - 8. jun. 2021

Referat ordinær generalforsamling Kolding KFUM Floorball

onsdag 19. maj 2021 kl. 19:00

 

1.    Valg af dirigent og referent.

Referent: Susanne Fransen

Dirigent/ordstyrer: Carina Becker

 

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

·         Beretning er vedhæftet, og suppleret på generalforsamling med et mundtligt oplæg.

 

ekstra:

Hal 1 er lukket i juni måned pga udskiftning af gulv og er klar til når træning starter op i august.

Kolding Grizzlies er blevet udvalgt til at huse en ny mobil udendørsbane (bander og underlag + trailer til opbevaring). Grizzlies har forhånds-brugsret, men alle klubber i FD regi har ret til at bruge den. F.eks. til promovering, stævner etc.

 

Beretning taget til efterretning.

 

3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

·         Kassereren fremlægger:

Kolding KFUM Floorball er klubbens navn i CVR-registeret.

Regnskab underskrevet digitalt af bestyrelsen – vist på skærmen.

Kasserer (Michael Vinum) gennemgik regnskabet.

Største forskel er at der er oprettet et senior hold, som har betydet at nogle motionister har flyttet hold. Mangler betaling fra en del medlemmer. Ca. 9500kr.

Klubben har haft en del sponsorater til f.eks. klubtøj til senior og U13/15.

FD har haft en del landsholdssamlinger, flere end forrige år.

Halleje til Kolding Kommune nedsat pga corona. (½ marts, april + maj 2020).

Højdespringer i udgifter er udstyr, det skyldes bl.a. sponsortøj + indkøb af målmandstøj, nye stave og ekstra bolde i forskellige farver til hvert hold (corona).

Dommer udgift steget pga senior-holdet.

Gebyrer udspecificeret pga ny udgift til Holdsport.dk

Sommercamp blev aflyst i 2020.

Årets resultat: underskud på 2.203 kr

Bandernes værdi er stadig 15.000 kr

 

Beretning taget til efterretning og godkendt af generalforsamlingen.

 

4.    Fastsættelse af deltagerbetaling.

·         Bestyrelsen indstiller til følgende kontingentsatser for næste sæson:

o   Ungdom: 750.- pr sæson

o   Motionister / Mix: 900.- pr. sæson

o   2. Division 1800.- per sæson

Samme satser som sidste sæson.

Der er stadig nogle medlemmer der ikke har betalt dec/jan kontingentet. Bestyrelsen vil arbejde på en løsning, hvor de betalende medlemmer får reduktion i næste sæson.

Linda Johansen fra bestyrelsen ønsker tilføjet til referat: De medlemmer der har spillet gratis i sidste sæson, går automatisk over til at være betalende medlemmer i næste sæson (gælder u9-holdet)

Indstilling godkendt af generalforsamlingen.

 

5.    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

·         Kassereren fremlægger

Michael forklarer tankerne bag budgettet. Det vigtige med budgettet er at det løber rundt. Vi skal ikke tjene penge, men vi skal have kontanter nok til at kunne købe nye bander, hvis det bliver nødvendigt.

Budgetforslag taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

6.    Behandling af indkomne forslag.

·         Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer

I forbindelse med formandsskifte i efteråret blev vedtægterne gennemgået af bestyrelsen og er gjort mere overskueligt. Bl.a. er DAFU (Dansk Floorball Union) ændret til FD (Floorball Danmark) og enkelte paragraffer er lagt sammen og oprettet med underpunkter (”stk”). Dennis gennemgik ændringerne på skærmen, og supplerede med uddybende forklaring. §§17+18 manglede at blive rettet til §§10+11.

 

Kommentarer modtaget på mødet:

Niels (far til Sirius) synes det ser fint ud og giver mening. Ser ud til at bedre overskuelighed er lykkes. I §3 er antal minimums medlemmer fjernet. Bør der stå noget i forhold til mulighed for opløsning af klubben. Carina fandt at det er dækket i §11, hvis det skulle komme der til, hvilket det forhåbentlig ikke gør.

Vedtægtsændringer drøftet og godkendt af generalforsamlingen under forbehold af at §§17+18 ændrer numre.

 

Der var ingen udefrakommende forslag

 

7.    Valg af til bestyrelsen

·         Michael Vinum er på valg, og modtager genvalg

·         Carina Becker er på valg, og modtager genvalg

·         Susanne Fransen er på valg og ønsker ikke genvalg

·         Bestyrelsen indstiller:

Linda Berg Johansen

·         Hans Boye udtræder af bestyrelsen – plads ikke besat

Resultat af valg:

Punktet suspenderet pga af manglende kandidater.

 

Bestyrelsen indstiller til ekstraordinær generalforsamling for at finde nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Konsekvensen ved manglende bestyrelsesmedlemmer vil i sidste ende kunne betyde nedlukning af klubben.

 

Forslag fra Niels: send det ud i skrift også, hvis ikke forældre og medlemmer er gode nok til at bruge holdsport.dk – taget til efterretning af bestyrelsen.

 

Dennis orienterer: Hvis ikke der kommer et bestyrelsesmedlem mere, så bliver det en sæson uden stævner og andet. Dermed kun træning i hallen. Carina Becker orienterer at hun ikke modtager genvalg, hvis ikke der kommer et medlem mere til bestyrelsen, da hun mener at det er altafgørende for klubben og medlemmerne.

Bestyrelsen laver oplæg til ekstraordinær generalforsamling, hvor der sættes ord på muligheder og udviklingspotentiale i fremtiden.

Diskussion og snak om hvad det kræver af arbejdsindsats i bestyrelsen og bestyrelsens ønske om at flere frivillige hjælper til i klubben. Det blev af Helle (mor til Mikkel) og Niels foreslået, at der udarbejdes en kort beskrivelse af, hvad der ønskes hjælp til i klubben ud over bestyrelsesarbejde (gerne inkl. forventet tidsforbrug) – disse opgaver vil kunne løfte arbejdsbyrden for bestyrelsen, så de få hænder ikke skal løfte alle opgaver i klubben. Dette udsendes sammen med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling snarest.

Christian Callesen: vi skal have forældrene mere på banen.

Linda orienterer (som suppleant) at det slet ikke er så skræmmende at være i bestyrelsen. Møderne er korte og præcise, og hun tilslutter sig at forældrene skal mere på banen.

 

 

8.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

·         Linda Berg Johansen er på valg og indstilles til bestyrelsen

·         Plads 2 har ikke været besat

Resultat af valg:

Punktet suspenderet pga af manglende kandidater. Se referat fra pkt. 9

 

 

9.    Valg af revisor.

·         Christian Callesen er på valg, og modtager genvalg

Resultat af valg:

Christian Callesen genvalgt

 

10. Eventuelt.

Hans: det har været sjovt at være med i bestyrelsen, også selv om vi ikke altid har været helt enige. Tak for at jeg har fået lov til at være med, og jeg glæder mig til at se udviklingen af klubben.

 

Helle: er det samme træningstider til næste år og er vi så heldige at beholde vores trænere?

Dennis: vi får de samme tidsrammer (mandag + onsdag). Der skal nu være et møde med trænerne omkring fordeling af træningstiderne.

Vi mangler nogle ekstra trænere. Gerne koblet sammen i teams, så det ikke er de samme der skal være der hver gang.

Klubben søger via holdsport og facebook.

Vi mangler træner til U9/11 + hjælp til Jan og Monica på U13/15. Derudover mangler vi en motions-træner, da Dennis drosler ned.

 

Dennis: der kommer en sommercamp i uge 31 – et 3-dages program denne gang. Info kommer rundt snarest. Tilmelding er åben, og er også med i flyer fra Kolding Kommune som bliver udleveret til alle Koldings folkeskoleelever.


Link:

Bestyrelsens beretning 2020

Telefontid

Mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.00

Er du medlem, forældre eller træner og har brug for support

5386 0222

Er du admin der ønsker support? Eller har du spørgsmål til Holdsport som foreningssystem, priser, funktioner, opsætningshjælp mv.

5370 2022

Adresse

Holdsport.dk ApS
Graven 3
8000 Aarhus

Følg os på
Er du på udkig efter et alt-i-et medlemssystem?
Holdsport gør livet lettere for alle i foreningen i form af:
Nem og gratis SMS/Email-kommunikation på tværs af hold og afdelinger
Bevar al medlemsdata i én og samme platform, som kan tilgås lige ved hånden via mobilapp
Få overblik over fremmødestatistik, medlemshistorik og medlemsbetaling
Opkræv medlemskontingent automatisk og bliv fri for lange restancelister
Opret klub
Gør som 1166000 andre og opret dig hos Holdsport