Player_slider

Klubnyheder

Referat fra THH venners generalforsamling
Team Helsinge Håndbold - 26. maj. 2021

Referat fra generalforsamlingen i Team Helsinge Håndbolds Venner

Afholdt d. 19. maj 2021 i Helsinge hallen.


Valg af dirigent: Af de fire fremmødte personer fra bestyrelsen, blev Hans Peter Dueholm valgt.


Valg af referent: Søren Hunnerup blev valgt.


Aflæggelse af beretning: Formand Søren Hunnerup fremlagde årets beretning og denne blev enstemmigt godkendt.


Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasser Morten Birk fremlagde foreningens revideret regnskab, regnskabet blev godkendt.


Indkomne forslag: Ingen


Valg af Bestyrelse – På valg var:


Formand: Søren Hunnerup – genvalgt


Bestyrelsesmedlem: Hans Peter Dueholm – ønskede ikke genvalg, men forsætter dog med at stå for teaterholdet.


Bestyrelsesmedlem: Peter Munch Nielsen – på valg. Peter har givet udtryk, at hvis vi kunne finde en anden, ønskede han ikke genvalg. Hvilket ikke er lykkedes for os.


Valg af suppleanter: Ingen valgt


Valg af revisor: Michael Nielsen – genvalgt


Valg af revisorsuppleant: Uffe Hendriksen – genvalgt


Eventuelt:

THH’s venners fremtid som forening, blev drøftet og der blev aftalt, at på grund af manglende interesse for og opbakning til Vennerne vælger vi, at vi fremover er en bestyrelse af proforma. Da vi ifølge foreningens vedtægter minimum skal være fem medlemmer i bestyrelsen og p.t. er vi kun tre - fire medlemmer, vil det rent praktisk sige at vi ikke har en bestyrelse. 


Vi har besluttet at vi vil indkalde hovedbestyrelsen til et møde umiddelbart efter sommerferien for at drøftet den meget uheldige situation, som vi står i lige nu.


Referent og formand

Søren Hunnerup

Telefontid

Mandag til fredag: 9.00 - 12.00

Er du medlem, forældre eller træner og har brug for support

5386 0222

Er du admin der ønsker support? Eller har du spørgsmål til Holdsport som foreningssystem, priser, funktioner, opsætningshjælp mv.

5370 2022

Adresse

Holdsport.dk ApS
Graven 3
8000 Aarhus

Følg os på
Er du på udkig efter et alt-i-et medlemssystem?
Holdsport gør livet lettere for alle i foreningen i form af:
Nem og gratis SMS/Email-kommunikation på tværs af hold og afdelinger
Bevar al medlemsdata i én og samme platform, som kan tilgås lige ved hånden via mobilapp
Få overblik over fremmødestatistik, medlemshistorik og medlemsbetaling
Opkræv medlemskontingent automatisk og bliv fri for lange restancelister
Opret klub