Referat fra Generalforsamlingen 2023

Team Helsinge Håndbold
13. sep. 2023

THH Generalforsamling 13. september 2023

 

Referat:

 

Der blev budt velkommen og de fremmødte godkendte at der var fortaget rettidig indkaldelse til generalforsamlingen og godkendte ligeledes dagsordenen.

·       Valg af dirigent: Finn Klittgaard blev valgt

·       Aflæggelse af beretning: Kim Adeltoft fremførte bestyrelsens årsberetning uden yderligere kommentarer fra de fremmødte.

·       Fremlæggelse af revideret regnskab: Thomas Thomsen fremlagde årets regnskab uden yderligere kommentarer fra de fremmødte og Michael Nielsen godkendte det som revisor.

·       Indkomne forslag (husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før): Ingen forslag var modtaget

·       Valg af bestyrelse

o   Bestyrelsesmedlem Käthe Bech Christensen modtager ikke genvalg

o   Bestyrelsesmedlem Kim Adeltoft modtager ikke genvalg

o   Bestyrelsesmedlem og kasserer Thomas Thomsen modtager genvalg

o   Andreas Grønbæk  opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.

Andreas Grønbæk og Glenn Hansen vælges ind i bestyrelsen, begge for 2 år.

·       Valg af revisor:

o   Michael Nielsen modtager genvalg: Michael genvalgt for 1 år

·       Eventuelt: Intet til eventuelt 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her