Referat Bestyrelsesmøde 29. januar 2024

Cousteau Frømandsklub
4. feb. 2024

Bestyrelsesmøde d. 29.januar 2024

Cousteau frømandsklub Horsens 

 

Fremmødte:  Michael Hansen – Jeppe Mølbjerg Jeppesen- Dennis Harboe – Karsten Grønbech- Michael Krustrup Behrens

 

Siden Sidst:

Brian har fået bestilt og udskiftet de efterhånden meget slidte fyldeslanger og haner på klubbens stationære kompressor … der er også skiftet slange og haner til 300bar fyldning denne sidder bag gitteret da det kræver en sidemandsoplæring og en kontrol af flasker og ventiler på det man vil fylde…hvis nogen ønsker 300 bar fyldemulighed så ret henvendelse til Michael på 40452598

Fyldeanlægget lever fuldstændig op til reglerne for fyldning af atm luft til indånding.

Det er planen at der skal foretages luftanalyse i foråret.

 

Jeppe har fået oprettet en instagram konto til klubben så gå ind og følg denne 

 

Svømmehals nøglen er igen på plads hos Lars Daugaard da vi ikke måtte optage et skab i kampsport centeret.

 

Aktivitet med julehygge blev afviklet som planlagt der var en god snak og flere gamle medlemmer deltog i snakken.

 

Super godt foredrag om Sirius patruljen afholdt med stor deltagelse, en tak til alle fremødte og ikke mindst tak til vores gamle klubkammerat Ove Sørensen som delte sine oplevelser fra slædepatruljen med os … Ove fik overrakt en god flaske for sin ulejlighed.

 

Der mangler lidt medlemmer og Michael afvikler fridykker kurser og der er i januar tilgået klubben 14 nye medlemmer… det er planen at Michael fortsætter indtil sommerferien med disse kurser.

 

Klubbens store bådtrailer … efter en henvendelse fra Jannik M vedr. ulovlig kørsel med denne er sagen blevet undersøgt. Der er intet ulovligt! traileren er tempo 100 godkendt idet at alle biler i dag har en anti slingre system ESP monteret. Der er dog fra synshallens side placeret et flueben i en forkert rubrik dette rettes til næste lovpligtige syn i april 2024 men altså uden problemer for kørslen. Iflg. synshallens medarbejder. 

 

 

 

 

Nye punkter:

 

Norgestur uv- jagt Dennis fortæller at der ikke er den store interesse endnu … måske er det for tidligt flere muligheder for stedet er oppe at vende … turen er i september.

 

Mobilepay er oprettet til køkkenkassen – pengene vil gå direkte på klubbens bankkonto fremover det nye nr. kan scannes med telefonens kamera og vil blive placeret synligt i klubhuset.

 

Postkasse skal indkøbes og opsættes Dennis tager denne opgave 

 

 

Karsten G. laver aftale med ubådskaptajnen om dato for foredrag 

 

Fastelavn 11. februar Michael udsender til medlemmerne 

 

Generalforsamling i klubhuset d. 19. marts kl. 19 Michael udsender til medlemmerne 

 

Dennis tager et møde m. svømmehallen vedr. vores tider og adgange til bassiner den kommende torsdag.

 

En snak om det kommende 60. års jubilæum som afholdes på selve dage torsdag d. 22. februar der er udsendt indbydelse med tilmelding til klubbens medlemmer. 

Michael får udsendt noget indbydelse til gamle medlemmer og forbindelser til klubben via avisen og de sociale medier.

 

Gården vil være åben så der kan parkeres og den lille båd trækkes ud så gæster kan gå ind og kigge

Der indkøbes mad og drikkevarer … Michael laver en arbejdsplan for dette 

 

Holdsport giver lidt problemer med kommunikationen ud til alle hold.. der ledes efter en god løsning for at optimerer på brugen af holdsport.

 

 

Der er igen lidt penge i kassen og der kommer kontingent d. 1. april det indskærpes at alt indkøb/brug af klubbens midler stadig kræver bestyrelsens godkendelse.

 

Jeanette laver års regnskabet færdigt Michael og Dennis får samlet bilag mm. sammen til Jeanette.

 

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner