Referat af THH generalforsamling 2022

Team Helsinge Håndbold
22. sep. 2022

Referater -


Referat af THH generalforsamlingen 2022

                                                

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Indkomne forslag (husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
 • Valg af bestyrelse
  • Formand Jannie Møller Rasmussen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Thomas Reuter modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Anders Brink modtager ikke genvalg
  • Marianne Dideriksen opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.
  • Jacob Thorslund Lie opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.
  • Käthe Bech Christensen opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 1 år.
 • Valg af revisor:
  • Michael Nielsen er villig til genvalg
 • Eventuelt 

Referat:

 • Valg af dirigent, Finn Klittgaard vælges
 • Aflæggelse af beretning fremføres af Kim Adeltoft. Ingen indvendinger eller kommentarer.
 • Kassereren Thomas Thomsen fremlægger revideret regnskab. THH håndbold har en sund økonomi med en egenkapital på +600tdkk hvilket vurderes at være fornuftigt i disse tider, da Covid-19 har lært os, at der kan komme perioder hvor økonomien kan komme under pres.
 • Ingen indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse:
  • Formand Jannie Møller Rasmussen genvælges
  • Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Reuter og Anders Brink træder ud af bestyrelsen og ønskede ikke genvalg
  • Marianne Dideriksen vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Jacob Thorslund Lie vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Käthe Bech Christensen vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 1 år
 • Michael Nielsen genvælges som revisor.
 • Ingen punkter til eventuelt

 

Tak for god ro og orden på mødet.

 

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her