Player_slider

Klubnyheder

Referat af årsmøde d. 6/5-2021
KHIF Håndbold - 12. maj. 2021

Referat af årsmøde i KHIF-håndbold torsdag d. 6/5.

 

Dagsorden:

 1.Valg af referent:

Sine Bogh

2.Valg af ordstyrer:

 Rudi Zaupper. Mødet er indkaldt rettidigt.

 

3. Beretning fra bestyrelsesformand: KHIF Håndbold - Formandsberetning 2020-2021

 

Som alle nok har regnet ud, da har denne sæson stået i Coronaens tegn, hvilket dog ikke betyder at bestyrelsen har været arbejdsløse. Vi kom godt i gang, hold og trænere var på plads, men efter kort tid blev den primære opgave at holde øje med anbefalingerne og at planlægge i henhold til disse. At vurdere fra hold til hold hvad der er muligt, og hvad der er hensigtsmæssigt. Vi kom i gang igen efter en del overvejelser og drøftelser, herunder om alle hold skulle starte op, hvor mange kunne træne? Skulle de yngste vente? Hvad med opslag og anden formidling?

Genåbningen var naturligvis også præget af de fortsatte restriktioner, både i forhold til træning og kampe. Ved træningen skulle afsprittes igen og igen, hvilke redskaber kunne bruges, hvordan med omklædningsrum osv.  Kampene var også præget af restriktioner, hvor mange udskiftere, hvor sidder hjemme hold og udehold, hvor mange tilskuere pr. kvm og hvem må sidde hvor, afspritning af mål i halvlejen osv.

Dernæst gik det hele i stå igen, for så at starte langsomt op igen som udendørs træning og sommertræning.

Tak til bestyrelsen, fordi beslutningerne blev taget i god ro og orden! Og tak til trænerne for at være meget fleksible.

 

Vi har benyttet tiden, hvor holdbolden det stod allermest mest stille, til at få lavet en Forældre informationsfolder.  Et projekt, som har været drøftet mange gange tidligere. Tak til Sine for initiativet.

 

Jeg vil også gerne sætte fokus på, at Håndbold-forældrene har bakket op omkring coronarestriktionerne på en rigtig god måde, vi ikke haft trælse drøftelser i forhold til kontingent osv.

 

Denne sæson har vi haft følgende hold, Trille Trolle, U6/7, U8/9, U11 og U13 piger. For U15 drengene, da har vi haft et samarbejde med Hørning Boldklub, hvilket har fungeret godt, også selv om vores klubber er forskellige på mange måder, forskellige i fht. spillertøj, trænerforhold og økonomi. Vi forventer at skulle fortsætte dette samarbejde næste sæson.

 

Flere går ud af bestyrelsen ved dette årsmøde, vi ser frem til at få samlet en ny bestyrelse og gøre klar til næste sæson. En af vores primære opgaver er fortsat at skaffe medlemmer nok til at have et hold til alle årgange. Vi fortsætter derfor også vores samarbejde med skolen i form af Håndboldkaravanen, og forsøger os med gratis sommertræning til nogle af holdene. Meget vel laver vi samarbejde med anden klub i forhold til U15 pigerne.

  

Tak for indsatsen til hele bestyrelsen, ikke mindst til dem, som forlader bestyrelsen, Tak til Tenna, Gitte og Mette. Tak for en kæmpe indsats!!

 

En lidt kortere beretning denne gang, men vi ser frem mod en mere stabil sæson 2021-2022.

 

Louise Bechmann Zaupper

Formand, KHIF Håndbold

 

 

4. Gennemgang af regnskab ved kasserer Anja Buhl.

Regnskabet blev gennemgået. Foreningens indtægter via kontingent er steget lidt, samtidig er aktivitetsstøtten faldet lidt.

Der har i forgangne år været en indtægt på 92.218 kr. og udgifter for 105.000kr. Der er dermed et underskud på ca. 13.000 kr. De stigende udgifter er blandt andet gået til indkøb og optimering af nye træningsredskaber.

Der er søgt om refusion af halleje, dette er ikke muligt.

Regnskabet er gennemgået af Dansk Revision.

5. Handlingsplan for næste sæson

 • Fokus på mere synlighed i lokalsamfundet.
 • Fokus på bedre tilgængelighed.
 • Obs på at få indberettet fritidspas.
 • Obs på at understøtte hinandens opgaver, ex. hjælp til kassererposten.
 • Evt. mere samarbejde med hovedforeningen om tydeliggørelse af alle de forskellige sportsgrene i byen.
 • Samarbejde med skolen om 0.-3. klasses deltagelse i Håndboldkaravanen. Gøre reklame for håndboldafdelingen, evt. via uddeling af nøglesnor med info om hold og spilletider.
 • Obs på at få fat i tilflyttere og de unge familier og deres børn.
 • Ønske om at få opbygget traditioner og fællesarrangementer for børneholdene. Ønske om at lave en god sæsonafslutning på tværs af holdene.
 • Evt. invitation af institutionernes storbørnsgrupper til håndboldsjov og introduktion til håndbold.
 • Fokus på hvordan vi fastholder de unge spillere som hjælpetrænere på børneholdene.
 • Lægge åben invitation til introduktion til familier i Trille Trolles træningstid. Fastsætte tidspunkt i kalenderen. Vigtigt at fastholde at der skal boldintroduktion på Trille Trolle, så det adskiller sig fra forældre/barn gymnastik.
 • Aktivering af ungdomsspillere ift. at lave arrangementer i klubregi. Dette som en mulighed for at tjene penge til holdkassen.
 • Indsats for at fastholde og rekruttere spillere efter en sæson præget af Corona og nedlukning.
 • Evt. salg af julekalender, lotterisedler eller andet for at fastholde egenkapital.

 

 

6. Valg.

2 medlemmer afgår udenfor valg.

2 medlemmer på valg stiller ikke op igen.

Maria Overgaard er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Der er pt. 5 bestyrelsesmedlemmer, der ønskes minimum 2 mere. Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde torsdag d. 27/5 kl. 20.

 

7.Evt.

KHIF-håndbold er i år blevet støttet af Foreningen Godteposen.

 

 

 

 

 

 

 

Telefontid

Mandag til fredag: 9.00 - 12.00

Er du medlem, forældre eller træner og har brug for support

5386 0222

Er du admin der ønsker support? Eller har du spørgsmål til Holdsport som foreningssystem, priser, funktioner, opsætningshjælp mv.

5370 2022

Adresse

Holdsport.dk ApS
Graven 3
8000 Aarhus

Følg os på
Er du på udkig efter et alt-i-et medlemssystem?
Holdsport gør livet lettere for alle i foreningen i form af:
Nem og gratis SMS/Email-kommunikation på tværs af hold og afdelinger
Bevar al medlemsdata i én og samme platform, som kan tilgås lige ved hånden via mobilapp
Få overblik over fremmødestatistik, medlemshistorik og medlemsbetaling
Opkræv medlemskontingent automatisk og bliv fri for lange restancelister
Opret klub