Ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset på Fredensvang

AGF Håndbold
13. feb. 2024


Kære medlemmer i AGF Håndbold 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset på Fredensvang.  
 
Mødet har følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Formandens beretning 
3. Gennemgang af årsregnskab for 2022/2023 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Eventuelt 
 
Ad 1 
Der vil under dette punkt være mulighed for at supplere dagsordenen med punkter fra stemmeberettigede medlemmer. Eventuelle emner fremsendes til formand@agfhaandbold.dk  
 
Ad 2 
Formandens beretning for sæsonen 2023/2024. 

Ad 3 
Regnskabet for 2023 vil blive gennemgået af foreningens kasserer. 
 
Ad 4 
Christoffer Larsen, Jane Grimstrup og Gitte Lambæk Rasmussen udtræder. 

Carsten Raundahl ønsker at genopstille. 

Frederik Nielsen opstiller. 

 

Derudover mangler vi yderligere 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer, hvor vi gerne tager imod fra ungdomsafdelingen, der er stærkt underrepræsenteret i bestyrelsen 

 

Ad 5 
Eventuelt. 

 

Alle er velkomne til generalforsamlingen, men det er kun aktive og passive medlemmer, der er stemmeberettiget og kan supplere dagsordenen. Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så giv gerne besked til formand@agfhaandbold.dk 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

 
Gitte Lambæk Rasmussen 
Formand AGF Håndbold 

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner