Ordinær generalforsamling 2023

Korsør/Tårnborg Håndboldklub
28. apr. 2023

Generalforsamling – referater m.m. – GF-Vingen

Korsør/Tårnborg Håndboldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2023, kl. 18:00 i cafeteriet i Storebæltshallen. 

Dagsordenen er beskrevet i vedtægterne og er følgende:

1) Valg af stemmetællere og dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse:

a) Der vælges 3 medlemmer for 2 år ad gangen i lige år.

b) Der vælges 4 medlemmer for 2 år ad gangen i ulige år.

c) Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

6) Valg af 2 interne revisorer.

7) Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag skal sendes på mail til: jwsport@gmail.com.

Mvh. Bestyrelsen

Korsør/Tårnborg Håndboldklub 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her