Nyhedsbrev November 2023 - Københavns Taido Dojo

Københavns Taido Dojo
1. nov. 2023

Kære medlemmer og forældre i Københavns Taido Dojo,

November er ankommet og dermed en række vigtige begivenheder og opdateringer, som vi gerne vil gøre jer opmærksomme på.

Graduering

Datoen for sidste graduering i 2023 er fastlagt til d. 6. december. For dem, der ønsker at deltage ved graduering, bliver forgraduering afholdt d. 22. november. Denne skal gennemføres for at gå til graduering. Bemærk, dette er kun for voksne medlemmer. Hvis du er forhindret til forgraduering, skal du endelig høre dine instruktører om alternativ løsning er mulig. 

Mini Taido Camp med Lejre Taido Karate

I samarbejde med vores søsterklub i Lejre, vil vi have en spændende dag d. 19. november fra kl. 10 til 14. Vi dykker ned i teknikkerne og strategierne for frikamp (jissen). Dette arrangement er for både børn og voksne. Forplejning vil blive stillet til rådighed under begivenheden. Tilmelding er nødvendig via holdsport.dk appen. Vi vil gerne opfordre forældre til at hjælpe med transport til arrangementet.

Makkersystem:

Som en del af vores fællesskab vil vi gerne introducerer et makkersystem. Målet er at hjælpe hinanden med at finde motivation til træning, særligt nu hvor mørke og kolde måneder nærmer sig. Tilmelding sker til Patrick fx via holdsport.dk.

Tilmelding til Træning:

Husk at tilmelde jer til træningerne på holdsport.dk – også hvis I ikke kan deltage. Dette er vigtigt, så vores instruktører kan planlægge træningen bedst muligt.

Kontingentstigning:

Grundet væsentlige prisstigninger for leje i Idrætsfabrikken, forventes der en kontingentstigning på 25 DKK for alle kontingenttyper. Beslutningen om dette vil blive taget enten ved en ekstraordinær generalforsamling eller ved den kommende generalforsamling i starten af 2024.

Træning med Salto City:

Dette arrangement er blevet udskudt til 2024. Dette giver os mulighed for at søge midler til dækning af omkostningerne.

Taido Dragter:

Vi har bestilt nye Taido dragter! Vi vil meddele jer, så snart de er sendt fra Japan og klar til afhentning. Skynd dig hvis du alligevel gerne vil have en med. Kan være det stadig kan nås i de kommende dage.

Juleafslutning

Sidste træning for børneholdet i 2023 er mandag d. 18. december.

Til slut vil vi gerne opfordre jer alle til at møde op til træning. Det er altid sjovest at træne Taido når vi er flere om det. 

Lad os sammen få afsluttet sæsonen med manér. 

De bedste hilsner,

Patrick

Københavns Taido Dojo.

English translation:

Shinsa (examination):

The date is set for December 6th.

For those wishing to pre-examination will take place on November 22nd. Please note, this is only for adult members.

Mini Taido Camp with Lejre Taido Karate:

In collaboration with our sister club in Lejre, we will have an exciting day on November 19th from 10 a.m. to 2 p.m. We will delve into the techniques and strategies of free sparring (jissen).

This event is for both children and adults. Catering will be provided during the event. Registration is required via the holdsport.dk app.

We would like to encourage parents to help with transportation to the event.

Buddy System:

As part of our community, we are introducing a buddy system. The goal is to help each other find motivation to train, especially now as the darker and colder months approach. Sign up via holdsport.dk.

Signing Up for Training:

Remember to sign up for training sessions on holdsport.dk – also if you are unable to attend. This is important, so our instructors can plan the training as well as possible.

Membership Fee Increase:

Due to price increases for rent, there is an expected membership fee increase of 25 DKK for all membership types. The decision on this will be taken either at an extraordinary general assembly or at the upcoming general assembly in early 2024.

Training with Salto City:

This event has been postponed to 2024. This gives us the opportunity to seek funds to cover the costs.

Taido Uniforms:

We have ordered new Taido uniforms! We will notify you as soon as they have been shipped from Japan and are ready for pickup at the dojo.

Image:

Designed" class="redactor-linkify-object">http://www.freepik.com">Design... by Rawpixel.com / Freepik

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
Spar tid på administrationen med Holdsport
Book en gratis gennemgang her