Kom til generalforsamling den 26.10 kl. 19.00

SGI-Håndbold Esbjerg
25. okt. 2022

Dagsorden til generalforsamling i SGI-Håndbold.  Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19.00

1                         Valg af dirigent.

2                         Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.                        Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

4.                        Forelæggelse af budget til orientering.

5.                        Godkendelse af kontingent for det kommende år.

6.                        Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7.                        Valg af formand i lige år.

                           Jens Kristensen – villig til genvalg

7.a                      Valg af kasserer for 1 år

                           Carsten Møller er villig til genvalg

8.                        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

                           Marianne Urhøj Hansen – villig til genvalg

                           Lilja Snorradottir – villig til genvalg

9.                        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                           Lars W. Rasmussen – villig til genvalg

                           Stefan Dracea – villig til genvalg

10.                      Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

                           Revisor              Jannie Tofte

Revisor             Lukasz Nidental

Revisorsuppleant

11.                      Eventuelt.

  

SGI - Sammenhold, Glæde og Inspiration

Kom og vær med i klubben hvor der er plads til alle og hvor vi har det sjovt

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner