Information vedr. besparelser i Hvidovre kommune

Hvidovre Ishockey Klub
26. sep. 2022

Vi har i dag modtaget nedenstående triste besked.

Vi går i dialog med kommunen og vil vende tilbage, så snart vi har noget nyt.  

Til orientering for alle godkendte foreninger i Hvidovre Kommune.

 

På baggrund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 3. oktober behandle forskellige forslag til energibesparende tiltag, som Hvidovre Kommune potentielt kan vælge at iværksætte. Tiltagene skal efterfølgende drøftes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Det er vigtigt at understrege, at ingen af de fremlagte forslag er endegyldigt vedtaget endnu. Derudover understreges det, at det i første omgang udelukkende skal besluttes, hvilke forslag kommunen skal undersøge nærmere og arbejde videre med. Selvom det besluttes at arbejde videre med enkelte tiltag nu, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at tiltagene efterfølgende implementeres.        

 

Enkelte forslag involverer idræts- og foreningslivet i kommunen:

 

  • Nedlukning af en eller to skøjtehaller
  • Sænkning af temperaturen i boldhallerne på Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter til 15 grader
  • Sænkning af temperaturer i svømmehallerne både ift. vand og luft
  • Sluk for saunaer, dampbad, spa bad og varmtvandsbassiner i kommunens svømmehaller
  • Samlokering af foreninger med henblik på nedlukning af udvalgte bygninger
  • Lukning for varmt vand i foreningsbygningerne.

 

I vil høre nærmere efter den endelige beslutning.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner