Indkaldelse til ordinær generalforsamling i THK 29/3 kl.20

Tommerup HK
7. mar. 2023

THK inviterer til den årlige generalforsamling i Fyrtårn Tommerup. 

Tilmelding via: https://www.holdsport.dk/sports_schools/2293

Dagsorden:  jf. vedtægterne: www.tommeruphk.dk/vedtaegter 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Den økonomiske leder fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag til behandling
 6. Valg af Formand (Ikke på valg)
 7. Valg af Team koordinator (på valg - formelt klubbens næstformand)
 8. Valg af Økonomisk leder (på valg - formelt klubbens hovedkasserer)
 9. Valg af afdelingsleder for Børn – Ungdom – Motion (ikke på valg - BUM)
 10. Valg af afdelingsleder for Elite (på valg)
 11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Evt.

Vh Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her