INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vestlolland Triatlonklub
24. jan. 2023

Hermed indkaldelse du til ordinær generalforsamling Onsdag d. 22/2 2023 kl 18.30 i NIC

Adressen:      NIC, A. E. Hansenvej 1 4900 Nakskov

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlings afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

·       Valg til bestyrelsen:

·       Formand, Thomas Juliussen, ikke på valg (vælges for en 2-årig periode, lige år)

·       Kasserer, Benno Hansen, ønsker genvalg. (vælges for en 2-årig periode, ulige år)

·       Bestyrelsesmedlem, Mette Hilda Johansen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Max Sunke, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Linda Jakobsen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Ole Brinch Petersen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Jeanette Elisa Palka, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Suppleant, Heidi Juel Mortensen, ønsker ikke genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Suppleant, Rikke Sigrid Rosengren, ? (vælges for en 1-årig periode)

 

Hvis du ønsker at være en del af bestyrelsens spændende arbejde eller være suppleant er du velkommen til at henvende dig på forhånd til formanden.

I øvrigt henvises der til klubbens vedtægter på hjemmesiden:

https://www.vestlolland-triatlonklub.dk/klub/vestlolland-triatlonklub/sider/vedtaegter

 

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret mørbradgryde + 1 øl/vand pr person + kaffe/the.

 

Tilmelding på Holdsport senest d. 15/2-2022

Evt. spørgsmål kan rettes til formand, Thomas Juliussen, på tlf 60168924

 

Mvh Bestyrelsen Vestlolland Triatlonklub

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner