Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

KSF-ishockey
3. aug. 2022


Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Kjøbenhavns Skøjteløber Forening onsdag den 17. august 2022 kl. 19.00 i Østerbro Skøjtehal, Svendborggade 34-36, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.

4) Rapport fra foreningens udvalg.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Behandling af kontingent og rykkergebyr.

7) Valg af formand for 2 år og kasserer for 1 år.

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år samt 2 suppleanter for 1 år.

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

10) Nedsættelse af evt. udvalg.

11) Eventuelt.

 

Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen:

1) Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius.

2) Beretningen aflægges mundtlig af formanden.

3) Regnskabet gennemgås af kassereren. Regnskab er vedhæftet indkaldelse sendt per mail til alle medlemmer og kan ellers rekvireres ved at skrive til kasserer@ksf.dk.

4) Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt.

5) Der er ingen indkomne forslag.

6) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7) Bestyrelsen foreslår:

 • genvalg af Laust Weise som formand for 2 år og
 • Nyvalg af Louise Vedel som kasserer for 1 år.

8) Bestyrelsen foreslår:

 • genvalg af Mikael Vedel som bestyrelsesmedlem for 2 år,
 • genvalg af Michael Arvidsson som bestyrelsesmedlem for 2 år,
 • genvalg af Peter Frandsen som bestyrelsesmedlem for 1 år,
 • nyvalg af Sara Bastholm som bestyrelsesmedlem for 1 år,
 • genvalg af Morten Bauer Jacobsen som suppleant for 1 år og
 • nyvalg af Niels Munk Hansen som suppleant for 1 år.

9) Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Sidenius og Jim Bergholdt, samt Ole D Jensen som suppleant.

10) Bestyrelsen foreslår nedsat flg. udvalg:

 • Senior-udvalg
 • Ungdoms-udvalg
 • Rekrutterings-udvalg
 • Camp-udvalg
 • Sponsor- og fonds-udvalg
 • MarCom-udvalg
 • Disciplinær-udvalg
 • Sports-udvalg
 • Facilitets-udvalg
 • Hal-udvalg
 • Kiosk- og merchandise-udvalg
 • Udlejnings- og event-udvalg

 

Foreningens vedtægter findes på dette link.

 

DBH,

Bestyrelsen, KSF

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner