INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING D. 26 APRIL 2023 KL. 19.00.

Hvidovre Ishockey Klub
23. feb. 2023

Til alle medlemmer af Hvidovre Ishockey Klub

Bestyrelsen indkalder herved alle medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag d. 26 april 2023 kl. 19.00. 

Generalforsamlingen afholdes i teatersalen, Frihedens Idrætscenter.

Indkaldelsen sker med henvisning til § 9 i klubbens vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.

Dagsordenen i henhold til vedtægternes § 10:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forlæggelse af årsrapport (inklusiv det reviderede regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede budgetforslag for den kommende sæson.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Dørene er åbne fra kl. 18.00 for alle medlemmer i henhold til vedtægternes § 9.

Forslag til punkt 5 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende mail kontakt@hvik.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 9.

Det reviderede regnskab og samtlige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, stilles til rådighed for medlemmerne på klubbens hjemmeside hvik.dk senest en uge før generalforsamlingens afholdelse jf. § 9.

Kontakt kontingent@hvik.dk for et login

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Klub

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her