Indkaldelse til generalforsamling 2024

Saxild Idrætsforening
18. jan. 2024

Der afholdes generalforsamling for Saksild Idrætsforening den 17. marts fra 10.30 til 14 i forbindelse med den årlige Foreningsdag. 

Dagsorden jf. vedtægerne. Forslag til emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Formanden

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner