Indkaldelse til generalforsamling 2023

Hillerød Håndbold Klub
4. sep. 2023

Hermed indkaldes i til Generalforsamling i Hillerød Håndboldklub. Onsdag d. 27.september kl. 19.30- 20.30 i Royal Stage. 

 Dagsorden i henhold til vedtægter: 

 1) Valg af dirigent og referent 

 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

 5) Fastsættelse af kontingent 

 6) Behandling af indkomne forslag 

 7) Valg af formand 

 8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

 10) Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på den skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 13. september 2023.

Forslag kan sendes til formand@hillerod-hk.dk 

Til generalforsamlingen er formanden på valg, samt 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Det er derfor essentielt for klubben at flere hænder melder sig til klubbens bestyrelses-arbejde. Såfremt du er interesseret eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer. Vedtægterne kan læses her på hjemmesiden. Vi håber i møder talstærkt op.

På Bestyrelsens vegne

Christian Thoft Formand Hillerød Håndboldklub

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her