Indkaldelse til generalforsamling 2023

Volleyballklubben Næstved
21. apr. 2023

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling


Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19:00 i hallen på Kobberbakkeskolen afd. Sydby.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde ligesom sidste år.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til info@vkn.dk. Dette gælder ikke forslag til valgene.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretninger:

a. Formanden aflægger beretning til godkendelse.

b. Udvalgsformænd eller formanden aflægger beretning for de nedsatte udvalgs arbejde til godkendelse.

3.  Aflæggelse af regnskab

a. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

b. Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent samt budget for det kommende år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a. 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 for en 2-årig periode og 1 for en 1-årig periode.

b. 2 bestyrelsessuppleanter.

c. 1 revisor.

d. 1 revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Med hensyn til punkt 5, valg af medlemmer, revisor og suppleanter:

Jon Helqvist, bestyrelsesmedlem                               på valg, ønsker ikke genvalg

Jonas K. Lauridsen, bestyrelsesmedlem                 på valg, ønsker ikke genvalg

Marianne N. Rasmussen, bestyrelsesmedlem     udtræder

Morten Devantier, bestyrelsesmedlem                   ikke på valg

Lisa Willert, bestyrelsesmedlem                                  ikke på valg

 

Kirsten Østerbye, bestyrelsessuppleant                 på valg                                             

Asger Notkin, bestyrelsessuppleant                          på valg

Arne Grønborg, revisor                                                      på valg

William Damgaard Knudsen, revisorsuppleant   på valg

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt at spise. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig generalforsamlingen via holdsport eller mail til info@vkn.dk, senest den 8. maj 2023. Øl og vand kan tilkøbes.

Revideret regnskab og budget vil blive udsendt i ugen op til generalforsamlingen.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her