Indkaldelse til generalforsamling

GentofteVolley
8. maj. 2023

Indkaldelse til Generalforsamling i Gentofte Volley

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Klubhuset, Kildeskovsvej 34 C, 2820 Gentofte (ved tennisbanerne bag Kildeskovshallen).

 

Torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.00.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.   Valg af dirigent og referent.

2.   Formanden aflægger beretning.

3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.   Kassereren foreligger budget.

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Behandling af indkomne forslag.

7.   Valg til bestyrelse.

8.   Valg af revisor.

9.   Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes sat på dagsorden, skal indsendes på info@gentoftevolley.dk senest den 4. juni 2023.

 

Gentofte Volley, bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her