Indkaldelse til AB’s ordinære Generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023

Akademisk Boldklub
10. feb. 2023

AB’s ordinære Generalforsamling

- tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00 i AB’s Sportscafé

Dagsordenen samt kandidatliste til Forretningsudvalget vil blive bekendtgjort ved opslag på Klubbens opslagstavler og på hjemmeside fra mandag d. 20. februar 2023.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes forelagt Generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 15:00.

Anmeldelse af kandidater til Forretningsudvalget, skal - tillige med kandidatens skriftlige samtykke - være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest lørdag d. 25. februar 2023 kl. 16:00. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Forretningsudvalget.

Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der i henhold til dansk lov er personlig myndig, og som har været medlem de foregående 6 måneder og som ikke er i restance med sit kontingent og betaler de fastsatte grund- og eventuelle særkontingenter. Æresmedlemmer og medlemmer, der har opnået livsvarigt medlemskab, er ligeledes stemmeberettigede.

I de sidste 8 dage før generalforsamlingen kan medlemmerne på klubbens kontor få oplysning om, hvorvidt de er stemmeberettigede.

På gensyn og vel mødt tirsdag den 7. marts 2023.

Hovedbestyrelsen

Årsregnskab 2022

Et udkast til årsregnskab 2022 vil snarest blive fremlagt på kontoret til gennemsyn.

Printbar version


Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her