Hvordan styrker vi sammen Lystrup IF?

Lystrup Idrætsforening
8. jun. 2024

Lystrup IF er med over 8.000 medlemmer og 14 aktive afdelinger i forvejen en stor, stærk samt lokal idrætsforening. Det også med virkelig gode fysiske rammer i det udvidede Lystrup Idrætscenter samt Momentet og fodboldanlægget. 

Målet er dog fortsat at udvikle den fælles forening, som bygger på frivilligt engagement fra rigtig mange ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

Derfor har der netop været gennemført en såkaldt visionsaften, hvor bestyrelsesmedlemmer på tværs af alle afdelinger var samlet til en aften med fokus på, hvor den brede, samlede forening skal hen. Og hvordan der kan skabes endnu større fællesskab på tværs af idrætsgrene og afdelinger. 

Det blev til en yderst konstruktiv aften med workshops, debatter og ideudvikling under engageret ledelse af foreningskonsulent Flemming Mølgaard fra DGI Midtjylland som facilitator.

Visionsaftenen er et nyt startskud til en fortsat proces med fokus på bl.a. udvikling af en ny vision, flere, mulige fælles aktiviteter, modernisering af foreningens vedtægter og andet. 

Altsammen med fokus på, at Lystrup IF er en lokalforening, der er optaget af af tilbyde idræt og aktivitet for alle børn, unge og voksne i Lystrup-området.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner