Hvad snakker bestyrelsen om ?

Boldklubben Skjold
3. nov. 2023

På bestyrelsesmødet d.26.10. blev det til mange gode snakke og følgende punkter blev drøftet:
 

Vores administrative tovholder på skjold kontoret, Theis har barsel 3 måneder fra 15 januar, og vi har fundet løsninger, så vi forhåbentlig kan klare opgaverne, mens han er væk..

 

Som sædvanligt har der været travlt med at fordele og organiserer de begrænsede træningstider for vinterperioden.

 

I basisgrupperne arbejdes der hele tiden på at få tingene til at køre bedre selvom der generelt er mindre forældreengagement. Lige som vi kigger på løsninger for at være flere piger i de enkelte årgange.

 

Bestyrelsen havde en snak om  ambitioner og potentialer for Skjold og vil sætte en proces i gang som kan gøre det nemmere at tage beslutninger og allokerer ressourcer ligesom medlemmer og forældre kan have nemmere ved at forholde sig til foreningens arbejde.

 

På mødet blev der også tid til en god snak om bestyrelsesarbejdet og arbejdsformer.

Bestyrelsen vil arbejde på at fordele og skabe større klarhed over områder og fordeling på en måde så flere udenfor bestyrelsen inddrages i arbejdet.

Endelig blev der snakket om muligheder for forskellige medlemsformer og kontingent størrelser. 

Det blev besluttet at undersøge niveauet for kontingenter hos andre foreninger og se på mulighederne for at få større indtægt. 

Flere muligheder blev drøftet og en medlemsinddragelse er oplagt inden generalforsamlingen.

Der holdes naturligvis også et øje med økonomien.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
Spar tid på administrationen med Holdsport
Book en gratis gennemgang her