Generalforsamlingen torsdag den 24. februar er udskudt

Valsgård IF 83
23. feb. 2022

Generalforsamlingen torsdag den 24. februar er udskudt

Det er med stor beklagelse og skuffelse, at vi desværre bliver nødt til at udskyde generalforsamlingen torsdag den 24. februar 2022. Udskydelsen sker grundet en intern fejl, hvilket gør, at vi desværre ikke kan afholde generalforsamlingen som planlagt.  

Den nye dato bliver derfor torsdag den 24. marts kl. 18.00 i Valsgård Hallens Cafeteria. 

Dagsordenen forbliver uændret, og Valsgård IF 83 er også ved denne lejlighed vært for en sandwich samt øl, vand og kaffe. 

Vi beklager ulejligheden, og vi håber at se så mange VIF’ere som muligt den 24. marts.. 

Bestyrelsen Valsgård IF 83 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen og de sportslige udvalg.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag modtages senest 8 dage før.
  5. Valg af formand for 1 år. Marcus Bitsch modtager ikke genvalg.
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Anna Weibel (håndbold) er på valg, og David Larsen (fodbold) er på valg og modtager ikke genvalg.
  7. Valg af suppleant for 1 år.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år.
  9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder. Vandrepokal. Husk at komme med indstillinger til bestyrelsen. Forslag senest 8 dage før.
  10. Eventuelt.

Spørgsmål eller forslag kan rettes til formand, Marcus Bitsch, på mobil: 20836881 eller mail: vif83_formand@yahoo.dk

Valsgård I.F. 83 er vært for en sandwich samt øl, vand og kaffe.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende corona-regler.

Hovedsponsor:

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner