Generalforsamling i Stavtrup håndbold

Stavtrup IF, Håndbold
1. maj. 2023

📣 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stavtrup Håndbold den 22. maj.

Generalforsamlingen afholdes i Siffen, Klokkeskovvej 1

🌭Kl. 18: Grillpølser, vand/øl og sniksnak 

🙋Kl. 19: Generalforsamling efter vedhæftede dagsorden

Kom og hør om bestyrelsens arbejde, og se om du kunne have lyst til at være en del af bestyrelsen eller de frivillige, der støtter op om årets arrangementer.

‼️ VIGTIGT: Nuværende formand, Flemming Hansen, takker af for 10 år på posten og træder ud af bestyrelsen gældende fra ultimo maj. Derfor er et vigtigt punkt på dagsordenen at vælge en ny formand/-kvinde. Dette er afgørende for klubbens fremtidige virke! Evt. interesserede kan rette henvendelse til bestyrelsen via mailadresse nedenfor eller blot dukke op på dagen.

Vi håber på jeres opbakning, og opfordrer alle interesserede til at deltage! 

➡️ Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt punkter til “eventuelt” bedes sendt til bestyrelsen på bestyrelse@stavtruphaandbold.dk senest den 15. maj.

Vel mødt! 👋

Dagsorden 📃

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Næste års budget - herunder kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6a. Medlemmer som ikke genopstiller: Signe Hansen, Peter Filt, Nadia Bech

7. Valg af formand/-kvinde

8. Eventuelt

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her