Generalforsamling i HEI Håndbold

HEI Håndbold
12. feb. 2024

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i Skæring Hallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag kan sendes til Thomas Munkholm på munkholm8250@gmail.com senest den 13. marts 2024

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

8. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner