Generalforsamling i Cykelglæden

Cykelglæden
19. jan. 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Cykelglæden for Alle, der afholdes

Onsdag den 7. februar 2024 kl. 19:00

 i klubbens lokaler på Voerbjergvej 40X, 9400 Nørresundby.

 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2023
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – dvs. 31. januar 2024
 6. Valg til bestyrelsen
  Valg af formand – Bent Preben Nielsen – villig til genvalg
  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Orla Kristensen – villig til genvalg
  På valg er Jonna Balle-Petersen – ønsker ikke genvalg – bestyrelsen indstiller i stedet nuværende suppleant Lise Kusk
  Valg af 2 suppleanter
  På valg er Jesper Lübeck Ellemann – villig til genvalg
  På valg er Lise Kusk – villig til genvalg (hvis Lise Kusk vælges til bestyrelsen – indstiller bestyrelsen i stedet Tina Emanuelsen)
 7.  Valg af revisor og revisorsuppleant
  Valg af revisor – Marianne Staun Nørgaard – villig til genvalg
  Valg af revisorsuppleant – Erik Stolberg – villig til genvalg
 8. Eventuelt

Forud for generalforsamlingen vil Cykelglæden være vært ved en lettere anretning.

Af hensyn til traktement – vil vi gerne have tilmelding på HOLDSPORT 😊

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner