Generalforsamling i Bov IF Svømmeklub

Bov IF - Svømning
10. jan. 2023

Vi håber du har lyst til at komme til Bov If Svømmeklubs Generalforsamling.

 

Bestyrelsen inviterer til generalforsamling onsdag d. 8.februar 2023 kl. 19 i

Klublokalet ved svømmehallen.

 

Kom og vær med, du hører om, hvad der er sket det seneste år i klubben samt hvad fremtiden bringer.

 

Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, komme med ideer, være aktiv i klubben m.m.

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor der bydes på vand, kaffe og lidt sødt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Bov IF Svømmeklub

 

Dagsorden

 

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og evt. suppleanter
  • Valg af revisorer & revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner