Generalforsamling den 28. februar 2023

Dance Studio Frederikshavn
12. jan. 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 i Maskinhallen Frederikshavn.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 


OBS.!! Der er i år arrangeret fællesspisning for medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen i tidspunktet kl. 18.30 - 19.00.

Spisningen er gratis.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest tirsdag  den 21. februar 2023 på dancestudiofrh@outlook.dk. 

Ordinær Generalforsamling i Nordjylland | Dansk El-Forbund

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner