Generalforsamling den 19.2. 2024

Bov IF - Petanque
20. feb. 2024

Den 19..2. afholdt vi vores årlige generalforsamling. 30 af afdelingens medlemmer var mødt op. Herbert fremlagde beretningen. Han fokuserede blandt andet på at vi hele tiden forsøger at leve op til den vigtige paragraf 2 i vedtægterne, der siger ;

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke sport og  motion.

foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen. 

Da Coronaen  nu er forsvundet fik vi i år alle arrangementer gennemført. 

På det sportslige kan vi vi ønske Arnold og Inge tillykke med to mesterskaber-Sydjysk kredsmestre i ældresagen petanque samt klubmesterskabet i Double.

 Da bestyrelsen vælges for et år ad gangen, var alle på valg. I erkendelse af at alderen er ved at trykke lidt, var der bred enighed om at der skulle lidt fornyelse til. Som konsekvens heraf trak Ingeborg Kristensen og Mie Petersen sig frivilligt-

I stedet blev Finn Kristensen og Jep Nissen Nissen valgt. der var så genvalg til Herbert Johansen, Birte Moshage, Birthe Sørensen, Ruth Stubberup, Anne Marie Christiansen og Dieter Greisen. desuden valgtes 2 suppleanter Svend Christiansen og Annegrete Jørgensen,.

Afslutningsvis takkede formanden for det gode samarbejde med SuperBrugsen, Henrik Schroll, Bov IF s hovedbestyrelse, Aabenraa Kommunes Aktiv 60+ samt Tennisafdelingen for et gnidningsløst samarbejde-

Fik sagt tak til Mie og Ingeborg for deres indsats gennem årene.

Herbert afsluttede med: det er ikke særlig svært at være formand, nå man har med så positive medlemmer at gøre. 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner