Generalforsamling 29/02-2024 klokken 19:30

Holbæk Red Devils
2. feb. 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Red Devils Torsdag d. 29/2 – 2024 kl. 19.30 Arenavej 1, 43oo Holbæk (klubhuset) 

1. Valg af referent. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af revideret og underskrevet regnskab 2023. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Fremlæggelse af og godkendelse af budget 2024. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelse og suppleant. 

    På valg: Brian, Jannick og Réne. Alle ønsker genvalg. 

9. Valg af revisor og suppleant. 

10. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7, skal være sendt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen, sendes til charlottehalby@gmail.com. 

Indkommende forslag fra bestyrelsen 22-02-2024

1) Kontingent til flag bibeholdes, men licensen skal de fremadrettet selv betale.

2) Kontingent til Tackle løftes fra kr. 900,0 årligt til kr. 1200,00 årligt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner