Generalforsamling 22. marts 2023 kl. 20

FC Rudersdal
23. jan. 2023

Med henvisning til vedtægternes § 12 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i 


FC Rudersdal

 

til afholdelse onsdag den 22. marts 2023, klokken 20.00, på Rundforbi Stadion

med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Formanden aflægger beretning. 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, kontingenter samt budget for det kommende regnskabsår til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag. 
 5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (lige årstal). 
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (ulige årstal). 
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal). 
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal). 
  5. Valg af 2 suppleanter (hvert år) 
 6. Valg af revisor.

 

Vær opmærksom på:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ændringer (dato eller rammerne for afholdelse af Generalforsamlingen) med nye restriktioner som følge af Covid-19, vil blive præsenteret via klubbens hjemmeside.

 

Vedbæk, den 18. januar 2023  

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Lars Neumann og Søren Holm 

Formand/Næstformand

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner