Generalforsamling 21/02-2023 klokken 19:00

Nordvestsjællands AFC
5. feb. 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NAFC 

Tirsdag d. 21/2 – 2023 kl. 19.00 Arenavej 1, 4300 Holbæk (klubhuset) 

1. Valg af referent. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af revideret og underskrevet regnskab 2022. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Fremlæggelse af og godkendelse af budget 2023. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg: Charlotte, Vibeke, Lukas og Alexander. Charlotte ønsker genvalg. 

9. Valg af revisor og suppleant. 

10. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7, skal være sendt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen, sendes til formand@nafc.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her