Generalforsamling 2024 - 10. Juni kl.17:00

Korsør/Tårnborg Håndboldklub
12. maj. 2024

Korsør/Tårnborg Håndboldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §7, 

Mandag d. 10-06-2024, kl. 17:00

i cafeteriet i Storebæltshallen, Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør.

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse:
  1. Der vælges 5 medlemmer for 2 år ad gangen i lige år.
   1. Lotte og Linda (stiller ikke op til genvalg) 
   2. Rikke (stiller op til genvalg)
  2. Der vælges 4 medlemmer for 2 år ad gangen i ulige år.
  3. Der kan suppleres med op til 8 menige medlemmer, dog altid lige antal.
  4. 1 til 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 6. Valg af 2 interne revisorer.
 7. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse (dvs. senest 2.Juni 2024). 

Dette kan gøres på mail: bestyrelsen@kthk.dk

På bestyrelsens vegne

Jesper Rasmussen

Formand, Korsør/Tårnborg Håndboldklub
Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner