Generalforsamling 2024

Rold Skov MTB
11. jan. 2024

Rold Skov MTB inviterer medlemmerne til generalforsamling onsdag d. 31. januar 2024 kl. 1900.

Mødested: Skørping Idrætscenter

Obs: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 17. januar 2024.

Alle bedes tilmelde sig via Holdsport, så vi ved hvor meget kaffe og kage vi skal bestille. Hvis du oplever eventuelle problemer med tilmelding, bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem så du kan blive tilmeldt.

Dagsorden:

- Valg af Dirigent/referent 

- Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

- Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

- Fastsættelse af kontingent for 2025 

- Behandling af evt. indkomne forslag 

- Valg af kasserer 

- Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

- Valg af to suppleanter for et år 

- Valg af revisor og revisorsuppleant for et år 

- Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Mvh. Bestyrelsen


Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner