Generalforsamling 2023 - torsdag den 22. februar 2024 - kl. 19.00

HGI Bordtennis
22. jan. 2024

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Hillerød GI Bordtennis

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00, i Royal Stage mødelokale 2

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

1.            Valg af dirigent og referent

2.            Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.            Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Peter

4.            Behandling af indkomne forslag

5.            Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år

6.            Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson

7.            Valg af bestyrelse, herunder

               valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,

                valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,

                Bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, der efterfølgende konstituerer sig selv.

8.            Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen

9.            Uddeling af hæderspriser

10.         Eventuelt

 

Ad 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Mail til formand@hgibordtennis.dk

 

ad 7) Bestyrelsen består pt. af: Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Jørgen Schultz, Kristian Pedersen, Ann Holm, Lasse Holm, Lone Simonsen, Mathias Jensen, Henrik Kragh (Suppleant), Kasper Lophaven (Suppleant)

 

På valg er: Thomas Hjermind Jensen, Ann Holm, Jørgen Schultz, Kristian Pedersen, og Mathias Jensen.

 

ad 8) Revisor: Henriette Schönemann – suppleant: Morten Brammer

 

Hillerød, den 22. januar 2024

Med venlig hilsen – Hillerød G.I. Bordtennis Bestyrelse

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner