Generalforsamling 2023

Herlev/Hjorten Håndbold
20. feb. 2023

20.Februar 2023

Kære Medlemmer

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Herlev/Hjorten Håndbold

 

Dato: mandag den 6. marts 2023

Tid: kl. 19:00 - 21:00

Sted: Café-lokalet i Herlev Hallen

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. den 27. Februar 2023 eventuelt via mail til formand@herlevhjorten.dk.

 

Er man interesseret i en plads i bestyrelsen opfordrer vi til, at man inden generalforsamlingen kontakter foreningen enten via info@herlevhjorten.dk eller via kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer, som kan ses på foreningens hjemmeside www.herlevhjorten.dk.

 

Der vil blive budt på kage, kaffe/te og sodavand.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Herlev/Hjorten Håndbold

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af referent 

 

3. Formandens beretning 

 

4. Årsregnskab 

 

5. Budget 

 

7. Indkomne forslag

 

 

8. Valg

A) Valg til bestyrelse: 

 

B) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1-årig periode)

C) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (vælges for 1-årig periode)  

 

9.  Uddeling/trækning af gavekurv til støttemedlem 

 

10. Eventuelt

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her