Generalforsamling 2023

Borup IF Håndbold
13. feb. 2023

Kære alle. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling (jf. Borup Idrætsforening og Borup Håndbold's vedtægter). 

ONSDAG d. 29. marts 2023 kl. 19. 

Pejsestuen

Dagsordenen er jf. vedtægter: 

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
  4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (i ulige årstal er næstformand og kasserer på valg)
  7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
  8. Eventuelt

Bestyrelsen forventer at så mange så muligt møder op, men at der mindst er 2 repræsentanter for hvert hold + trænere/assistenter/holdledere som deltager. 

Jf. BIF's vedtægter §10, stk. 3, er "stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdelingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Såfremt medlemmer er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne". 

Jf. Borup Håndbolds vedtægter §10, stk. 4: 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden via medlemssystem senest 5 dage før generalforsamlingen.

Hilsen 

Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her