Player_slider

Klubnyheder

Generalforsamling 2022
MGIF - 11. jan. 2022

MARSLEV GYMNASTIK & IDRÆTSFORENING
afholder generalforsamling
i klubhuset, Kirkevænget 6, Marslev


Onsdag den 26. januar kl. 19

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
• Valg af dirigent.
• Udvalgsformændenes beretninger
• Gennemgang af det reviderede regnskab.
• Forelæggelse af budget for det kommende år
• Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.).
• Valg af udvalgsmedlemmer
• Valg af revisorer
• Eventuelt

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for gymnastikafdelingen (cfra@odense.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen byder på øl/vand samt kaffe/the og lagkage


Med venlig hilsen
HovedbestyrelsenDet er muligt at deltage i generalforsamlingen via Teams. 

Brug dette link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxZjhiNDAtNjkwYi00YzY3LWE5Y2EtNmFhOWE5YzA3Nzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227511ac3e-fc22-4454-bdc9-3ca364e16a7e%22%2c%22Oid%22%3a%22442a75f0-9d23-46a4-b6b9-a512e7be6b83%22%7d

Telefontid

Mandag til fredag: 9.00 - 12.00

Er du medlem, forældre eller træner og har brug for support

5386 0222

Er du admin der ønsker support? Eller har du spørgsmål til Holdsport som foreningssystem, priser, funktioner, opsætningshjælp mv.

5370 2022

Adresse

Holdsport.dk ApS
Graven 3
8000 Aarhus

Følg os på
Er du på udkig efter et alt-i-et medlemssystem?
Holdsport gør livet lettere for alle i foreningen i form af:
Nem og gratis SMS/Email-kommunikation på tværs af hold og afdelinger
Bevar al medlemsdata i én og samme platform, som kan tilgås lige ved hånden via mobilapp
Få overblik over fremmødestatistik, medlemshistorik og medlemsbetaling
Opkræv medlemskontingent automatisk og bliv fri for lange restancelister
Opret klub